דפים בנושא ‘צוואה’

הגנה על זכויות בן זוג בשילוב צוואה והסכם יחסי ממון

צוואות אינן אמצעי מספיק להגנה על זכויות בן הזוג שנותר בחיים ברכוש המשותף.

בכדי להבטיח את הגנת בן הזוג שנותר בחיים, יש להוסיף לצוואה המתוכננת גם הסכם יחסי ממון

להמשך הקריאה (פורסם בקפה דה מרקר)…

כללים לעריכת צוואה

מי כשיר לכתוב צוואה?

תנאי הכרחי לתקפותה של צוואה הנו כי הצוואה נערכה על ידי מי שכשיר מבחינה משפטית לצוות באמצעותה.

"כשיר" משמעו אדם בוגר שפוי, צלול, שמבין את משמעות מעשיו.

קטין, או מי שהוכרז כפסול דין או כחסוי, או אדם אחר שלא ידע להבחין ב"טיבה של צוואה" כגון אדם הסובל מפיגור או ממחלת נפש קשה במיוחד או ממחלת אלצהיימר מתקדמת אשר פוגעים ביכולתו ובכושרו השכלי- עלול להיחשב כבלתי כשיר לערוך צוואה, וקיים חשש כי צוואתו תיפסל על ידי בית המשפט ורצונו לא יתממש לאחר מותו.

חשוב להדגיש כי לא בכל מקרה שבו המצווה חולה במחלת נפש או באלצהיימר, נשללת זכותו לערוך צוואה. בתי המשפט נוהגים להבחין בין דרגות שונות של צלילות נפש, ובסדרת פסקי דין נקבע כי כאשר מחלתו של אדם לא פגעה באופן בלתי סביר ברצונו החופשי ובכושר שיפוטו, אזי צוואתו תקפה ותכובד לאחר מותו.

כלומר, בכל פעם שבית המשפט נדרש לבדוק אם אדם היה כשיר במועד חתימתו על צוואתו, תיבדקנה הנסיבות הספציפיות של אותו אדם, ובכללן, דרגת מחלתו במועד הספציפי של החתימה על הצוואה, דרגת צלילותו, ויכולתו להבין את משמעות הצוואה במועד חתימתו עליה.

מה מותר לכתוב בצוואה?

כל מה שתרצו – כמעט.

החוק מייחס חשיבות עליונה לכך שהצוואה תבטא את רצונו החופשי והאישי של המצווה, וכי על המצווה לא יופעלו כל כפייה, איום, אונס, או השפעה בלתי הוגנת.

אם קיים חשש כי צוואתו של אדם נערכה שלא מרצונו החופשי – מוסמך בית המשפט להכריז על בטלותה.

האם ניתן להתחייב בחוזה לגבי תוכן צוואתי?

התחייבות חוזית של אדם כלפי אחרים, בטרם מותו, לערוך צוואה מסוימת, לשנותה או לבטלה, או שלא לעשות כל צוואה הנה התחייבות בלתי חוקית ובלתי תקפה.

גם התחייבות בכתב של אדם כלפי יורשים בכתב שלא לשנות את צוואתו הנה התחייבות מבוטלת.

מה אסור לכתוב בצוואה?

לא ניתן לכלול בצוואה אמירות השוללות זכותו של אדם מסוים בעיזבונכם למשל : "דני לא יירש אותי".

הוראה מסוג זה בצוואה נחשבת להוראה בלתי תקיפה.

אם בכל זאת אינכם מעונינים כי אדם מסוים יירש אתכם, עורכי דין הבקיאים בדיני ירושה יידעו כיצד לנסח צוואה אשר תבטיח את רצונכם.

לא ניתן גם לקבוע בצוואה כי לאדם אחר תהיה סמכות לאחר מותכם להחליט כיצד תחולק צוואתכם, גם הוראה כזו הנה מבוטלת.

גם הוראות אשר הנן מעורפלות ודו משמעיות עלולות להתבטל על ידי בית המשפט, אם יקבע כי מדובר בהוראות סתמיות.

המצווה אינו יכול גם להורות בצוואתו כי אדם אחר הוא שיחליט כיצד רכושו יחולק לאחר מותו.

הוראות כאלה אשר תופענה בצוואה הנן בטלות, ואין לפעול על פיהן.

למי מותר לחתום בשמנו ועבורנו על צוואתנו?

לאף אחד.

בכדי לוודא כי תוכן הצוואה אכן מבטא את רצונו החופשי של המצווה, דורש החוק כי הצוואה תהיה מעשה אישי של המצווה.

המצווה אינו יכול, למשל, לשלוח נציג מטעמו אשר יחתום בשמו על הצוואה.

האם מותר לי לשנות את דעתי ולבטל את צוואתי?

כן. כל עוד אתם צלולים ומבינים את משמעות מעשיכם, אתם רשאים לבטל את צוואתכם הישנה ולערוך צוואה חדשה. גם אם תשנו את דעתכם עשרות פעמים- אתם רשאים לעשות זאת כל עוד הנכם בחיים.

כעקרון, הצוואה האחרונה והמאוחרת ביותר עליה חתמתם, היא הצוואה הקובעת והתקפה.

למי אני רשאי לצוות את רכושי?

אתם רשאים לצוות את רכושכם לכל מי שתחפצו, החל בילדיכם ונכדיכם וכלה באגודת צער בעלי חיים או האגודה למען החייל, או כל מטרה ראויה אחרת שבה אתם מעוניינים.

כיצד אנסח צוואה המתאימה לצרכיי המיוחדים?

חיוני מאוד כי הצוואה שלך תיתן ביטוי לסיפור חייך המיוחד וליחסיך המיוחדים עם בני משפחתך ומקורביך.

לכל אחד מאתנו אישיות שונה, תפיסת חיים שונה, ערכים ועקרונות שעיצבו את חיינו, ומערכות יחסים מיוחדות עם בני המשפחה השונים.

גם הרכוש שנצבר במהלך החיים משתנה מאדם לאדם, יש שצוברים רכוש צנוע אך בעל ערך סנטימנטלי רב ויש שצוברים בחייהם הון עתק.

רכוש יכול שיהיה בצורת כספים, חסכונות, נדל"ן (דירות, משרדים), מפעלים, עסקים, מניות, אגרות חוב, משקים חקלאיים, רכבים וכדומה.

רכוש יכול גם לכלול אוספי אומנות, תכשיטים יקרי ערך, ריהוט מיוחד ואף את בגדינו וציודנו האישי. סיפור חיינו הייחודי מוצא את ביטויו ברכוש שצברנו במהלך חיינו ובאנשים היקרים אשר אימצנו ללבנו.

בדיוק כפי שסיפור חיינו ייחודי ושונה מסיפור החיים של אחרים, כך גם עזבונו של כל אדם הוא שונה.

מסיבה זו, חשוב כי צוואתנו תנוסח באופן ייחודי שיבטא את מחשבותינו ורצונותינו הכמוסים והאינטימיים תוך התייחסות למורכבות מצבנו המשפחתי, החברתי והרכושי.

הימנעו מניסוח צוואות פשטני, המבוסס על "מתכון קבוע", כדוגמת ספר בישול, ושימו דגש בצוואתכם על הייחודיות והמורכבות של עניינכם.

עו"ד המתמחה בתחום הירושה יקפיד, בטרם עריכת הצוואה, ללמוד את סיפור חייכם, את "הנפשות הפועלות" המשמעותיות במיוחד עבורכם, ואת מבנה והיקף הרכוש שבבעלותכם ויסייע בידכם לבנות צוואה אשר תיטיב לבטא את כוונתכם, ותבטיח כי רצונכם החופשי יבוצע לאחר מותכם.

כיצד אמנע את ביטול צוואתי לאחר מותי?

הסיבות המשפטיות שבגינן עלול בית המשפט להורות על ביטול צוואה לאחר מות המצווה הנן רבות ומורכבות, ותיקצר היריעה לפרט את כולן כאן. ואולם, תוכלו לצמצם באופן משמעותי את ה"סיכון" כי צוואתכם תבוטל לאחר מותכם באם תנקטו בפעולות הבאות:

1. וודאו עם עורך דינכם כי הצוואה כתובה וערוכה לפי דרישות הדין. כך לדוגמא יש לוודא כי כל הפרטים המהותיים בצוואה כגון תאריך, פרטי המצווה והיורשים ופרטי העיזבון יהיו מפורטים כפי שנדרש בחוק ובפסיקה.

2. הימנעו מניסוח צוואה סתמי, לא ברור, או בלתי ניתן ליישום. עליכם לוודא כי לשון הצוואה ותוכנה הנם הגיוניים וברורים באופן חד משמעי, וניתנים לביצוע לאחר מותכם.

3. הימנעו משימוש בלשון שלילית. כגון "יוסי לא יירש דבר" וכד' שכן הוראות שליליות בצוואה אינן תקפות.

4. הקפידו לציין בצוואה את מניעיכם, ואת התנאים שאתם דורשים כי יתקיימו. הסבירו את הרקע המשפחתי והכלכלי. הדבר ילמד על צלילותכם ועל הבנתכם את סביבתכם ויחזק את הרושם כי מדובר בצוואה שנכתבה על ידכם בהיותכם כשירים לכתוב צוואה.

5. ודאו כי אין חשש רפואי כי תוכרזו כחסרי כושר לערוך צוואה. התייעצו עם רופא המשפחה וכן עם עורך דין כיצד ניתן להוכיח במקרה המיוחד שלכם את צלילותכם וכשירותכם.

6. דאגו לקבל חוות דעת רפואית. אם הנכם סובלים ממחלה כגון אלצהיימר או מחלת נפש או מחלה כרונית אחרת אך חשים כי עדיין אתם מסוגלים לבטא את רצונכם החופשי, דאגו לקבל חוות דעת רפואית, שחתומה על ידי הרופא המקצועי המתאים לעניינכם, המאשרת את מצבכם הרפואי ואת כשירותכם במועד הסמוך ביותר לעריכת הצוואה.

7. חשוב שחוות הדעת תהיה מעודכנת ליום כתיבת הצוואה. זכרו- אישור רפואי המעיד על מצבכם לפני עריכת הצוואה או לאחריה, עלול לעורר בעיות ושאלות בעתיד לעניין מצבכם הבריאותי, הנפשי והמנטלי במועד עריכת הצוואה, חשוב שחוות הדעת תהיה קונקרטית ליום כתיבת הצוואה.

8. בצוואה בכתב, הקפידו כי העדים המאשרים חתימתכם בפניהם, ישוחחו עמכם ויתרשמו מצלילותכם, שכן עדים אלו יהוו עדי מפתח במקרה שבו יעשה ניסיון לבטל את צוואתכם.

9. אם יש לכם רכוש שאינו ניתן לחלוקה בין יורשים, כגון תכשיט בעל ערך רגשי, הקפידו לפרט למי מהיורשים אתם מעונינים לצוות רכוש ספציפי זה.

10. אם אתם חוששים כי צוואתכם תושמד על ידי מי מקרוביכם לאחר מותכם, דאגו להפקיד העתק מקורי של צוואתכם אצל גוף הנאמן עליכם, כמו עורך דינכם או בבית המשפט והורו לו להודיע על קיומה של הצוואה לאחר מותכם. דאגו כי קרוב משפחה אשר בו אתם בוטחים יהיה מודע לקיומה של הצוואה בידי עורך הדין או בית המשפט.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

פוליסות ביטוח וירושה

מי יקבל את הכספים בפוליסת הביטוח של המנוח? היורש או המוטב ?

מרבית הציבור אינו מודע לכך כי כספים המופרשים במסגרת הסדרי פוליסות כגון: קופות גמל, ביטוח חיים, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה, וקרנות השתלמות, אינם מהווים חלק מעזבונו של אדם שנפטר ואינם מחולקים לאחר מותו של אדם בהתאם לחוק הירושה או בהתאם לצוואת המנוח.
הכספים שצבר מנוח בפוליסות על שמו, יועברו רק למי שרשום כנהנה או כמוטב בפוליסה הספציפית וכפופים לתקנון של אותה הפוליסה.

המעמד המשפטי של הכספים הנצברים בפוליסות

חוסר המודעות של הציבור למעמד המשפטי של הכספים הנצברים בפוליסות, ולעובדת אי היותן חלק מעזבונו של המוריש, גורמת לעתים קרובות לטעויות רבות ובלתי מכוונות, כאשר אדם רושם צוואה ליורשיו וסבור כי בכך למעשה חילק את כל רכושו לפי רצונו, אך שכח כי בעת פתיחת הפוליסות שבבעלותו רשם נהנה אחר לכספים אלה.
במצב דברים זה הנהנים הרשומים בפוליסות גוברים על ההוראות הכלליות של הצוואה ועל הוראות חוק הירושה, ובכך למעשה תיפגע המטרה של קיום רצון המת.

פתיחת פוליסה בטרם נישואין

אדם פתח פוליסה בטרם נישואיו ובטרם נולדו לו ילדיו, ורשם כמוטבים בפוליסה את הוריו או קרובי משפחה אחרים.

בפועל הוא רק הנהנה הרשום בפוליסה.

השתלטות על פוליסה של המצווה

מצב משפטי זה מנוצל לא פעם לרעה על ידי גורמים אשר מודעים לכך שאין להם זכות לרשת אדם מסוים, ומעונינים "להבריח" כספים השייכים לעזבונו של האדם לטובת אינטרסים שלהם.
לשם כך, הם לוחצים על המוריש, או משכנעים אותו בדרך אחרת, להפקיד את כספו בפוליסה אשר הם רשומים כמוטבים בה, ובכך למעשה עוקפים את דיני הירושה והופכים ליורשים בפועל של עזבונו.

קביעת מוטבים בפוליסה

משמעות הפקדת כספו של מנוח בפוליסה אשר בה מצוינים מוטבים שאינם היורשים, מונעת למעשה מהיורשים לעשות שימוש בהגנות המשפטיות שמעמיד להם חוק הירושה כדי להגן על זכותם בעזבון.

לדוגמא, הואיל ופוליסה איננה צוואה במהותה הרי שלא ניתן לדרוש ביטולה מחמת אותן עילות המאפשרות ביטול של צוואה כגון טענות על הפעלת לחץ בלתי הוגן או השפעה בלתי הוגנת על המנוח, או למשל טענות בדבר תלות מוחלטת של המנוח ביורשים, או טענות בדבר אי הבנה של משמעות הצוואה.

חוק הירושה, אי תקפות צוואה במקרה של מעורבות יורש בעריכתה – אינו תקף בפוליסות

זו הוראה חשובה נוספת הקיימת בחוק הירושה, הקובעת כי צוואה שהנהנים ממנה היו מעורבים בעריכתה הנה צוואה מבוטלת, איננה חל על פוליסות, וכך יוצא שמעורבותו של המוטב ברישום שמו בפוליסה, ואף הפעלת השפעתו ולחץ מצדו על בעל הפוליסה, אינם מהווים עילה לבטלות רישומו כמוטב בפוליסה.

דוגמא בתיק משפטי מתנהל - שימוש לרעה בפוליסות קופת גמל

דוגמא קלאסית לניצול המצב המשפטי הקיים, ניתן לראות במסגרת סכסוך בין יורשים המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון בתמ"ש 2560/07 שם נעשה שימוש מובהק לרעה בפוליסות של קופות גמל, כאשר אחד היורשים אשר ביקש למנוע משאר היורשים את חלקם בצוואה הפעיל לחץ בלתי הוגן על המנוח להעביר את מרבית כספו הנזיל למסגרת של קופות גמל שונות, אשר בהן נרשם אותו יורש כמוטב יחיד תוך התעלמות מוחלטת משאר היורשים של אותו מנוח.

הוראות סותרות של המנוח

סוגייה בעייתית נוספת בהקשר זה עולה כאשר המנוח נותן הוראות סותרות לגבי הכספים המצויים בפוליסות על שמו.

למשל, כאשר המנוח רושם נהנים מסויימים בפוליסה על שמו, ואולם בצוואתו הוא מציין במפורש כי הנהנים בכספי אותה הפוליסה יהיו יורשים אחרים, ואינו מדווח לחברה המחזיקה בפוליסה על שינוי המוטבים בזכויותיו.

תקדים משפטי: הוראת הצוואה מול הוראות תקנון קופת הגמל

לאחרונה עשה בית המשפט המחוזי בירושלים (עמ 1030/06) צעד חשוב בכיבוד רצון המת, גם בסיטואציה כזו, עת קבע כי ב"תחרות" שבין הוראות הצוואה לבין הוראות תקנון קופת הגמל גוברות הוראות הצוואה, זאת על אף כי אין חולק כי באותו מקרה נמנע היורש מלשלח כל הודעה לקופת הגמל בדבר שינוי זהות המוטבים.

בכך העדיף בית המשפט את התפיסה הירושתית, השמה דגש על החובה לקיים את דבר המת, חובה אשר קיבלה משנה תוקף לאחר היווצרותו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו והעברת מלוא כובד המשקל לכיוון האוטונומיה החופשית של האדם. יתר על כן, בית המשפט מציין כי עת עוסקים אנו בפרשנותה של צוואה ראוי לזכור כי האינטרס היחיד הראוי להגנה הינו רצונו של המוריש.

סיכום

לסיכום, בחוק הירושה ובתקנוני הפוליסות השונות, קיימות פירצות רבות, אשר עלולות לגרום לפגיעה בכיבוד רצונו של המוריש.

בכדי למנוע סכסוכים ואי וודאות בין יורשיו של אדם, חשוב מאד כי בעת עריכתה של צוואה יבדוק המוריש באופן מדוקדק גם את מצבן של הפוליסות השונות על שמו, וידאג כי לא תהיינה סתירות בין נוסח הצוואה שרשם לבין פרטי המוטבים בפוליסות שעל שמו.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

דור המשך לעסק משפחתי

מה הוא עסק משפחתי?

על פי נתוני הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, 90% מהעסקים בישראל מוגדרים "כעסקים משפחתיים", יותר ממחצית התוצר הלאומי גולמי שלנו הוא פרי העסקים המשפחתיים, ולמעשה המשק ברובו הוקם ונבנה על בסיס עסקים אלו.

למרות זאת, רק לעיתים רחוקות עולה השאלה מה הם המאפיינים המיוחדים של העסק המשפחתי ומה היא הדרך הטובה והנכונה לניהולו. "עסק משפחתי" ייקרא כזה בהתקיים אחד או יותר ממאפיינים מוסכמים ולהלן כמה מהם: 

1. עסק בבעלות או בשליטה של משפחה או משפחות

2. יותר מבן משפחה אחד עובד בעסק

3. פיתוח הקריירה של בני המשפחה מושפע מעצם קיומו של העסק 

4. יחסי משפחה המשפיעים על החלטות בעסק לרבות בקשר לדור ההמשך

5. חוסר גבולות ברורים בין המשפחה לעסק

תכנון דור ההמשך בעסק משפחתי – מורכבויות, רגישויות

העסק המשפחתי הוא "בן כלאיים" מיוחד במינו המורכב ממשפחה ועסק, לעסק כזה  יתרונות ייחודיים בשוק, והוא דורש דרכי התמודדות חדשניות עקב מורכבותו.

בפועל, עסקים משפחתיים רבים נקלעים למשברים קשים, ולעיתים מגיעים עד לכדי פירוק, וכל זאת בשל העובדה כי הבעלים לא השכילו לטפל בדרך הנכונה והטובה ביותר בנכסיהם.

בהיכנס דור ההמשך לחברה מתחילים לבטים שונים כמו למשל: כיצד לשלב בני משפחה שונים ובאיזה תפקיד? מי יהיה מנהל העסק ומי יהיה העובד מתחתיו? מי יהיה בדרגה נמוכה ממי בין האחים? ועוד לבטים רבים אחרים.

אלו הן רק חלק מהדוגמאות לקשיים הנוצרים במוסד הקרוי "עסק משפחתי".

מדי פעם אנו רואים פרסומים בתקשורת על מאבקי שליטה בחברות משפחתיות, תופעה זו ניכרת בעיקר בקרב בני הדור השני או השלישי.

והדוגמאות הן רבות:

משפחת ריקאנטי- על אף הצוואה שהשאיר רפאל ריקאנטי, הניהול והשליטה המשותפים באימפריה שנבנתה בעמל שנים רבות, החזיקו מעמד בידיהם של בני הדודים אודי וליאון פחות משלוש שנים.

משפחת דנקנר – גם כאן החלה התפרקות כשהדור השלישי נכנס לתמונה, החיכוכים התעצמו על רקע החלטת המשפחה להצטרף לרכישת בנק הפועלים, שני בני הדודים נוחי ודני דנקנר הובילו מהלך זה שמורכבותו טרם התמצתה עד ליום זה. לצד פרשות אלו ניתן למצוא משפחות נוספות שנתקלו בקשיים דומים, ואלו משפחת ויסוצקי זוגלובק בורנשטיין (בעלי השליטה בטמפו), חברת אייזנברג ועוד רבות אחרות.

אך מצד שני ניתן למצוא משפחות שהצליחו להעביר את השליטה לדור ההמשך בדרך שקטה יותר:

משפחת עופר – מצאה פתרון יצירתי למנוע את מלחמת הירושה הבלתי נמנעת בין הדורות הבאים, סמי ויולי עופר העבירו את השליטה באימפריה המשפחתית שבנו לדור ההמשך, הם הכריזו ב 2002 על תהליך להפרדת הנכסים המשותפים וחלוקתם בין דור הבנים, ע"י מהלך זה הם מנעו את המאבק בין הדורות הבאים.

פתרון נוסף הוא ע"י מכירת העסק המשפחתי או הפיכתו לעסק ציבורי , בהסכמת או שלא בהסכמת כל בני המשפחה, פתרון זה לעיתים ניכפה ע"י בית המשפט כאשר הסכסוך מגיע להכרעתו.

חשיבות מעורבותו של דור המייסדים בתכנון דור ההמשך

במהלכים של תכנון דור המשך, יש חשיבות להימצאותם של המייסדים בעסק, שהם המנהיגים הבלתי מעורערים, והם הפותרים מחלוקות ומכריעים בין מחלוקות בדור ההמשך.

מרבית בתי העסק היום הגיעו לשלב של כניסת הדור השני או השלישי, השלב בו עלולות להופיע רוב הבעיות, ולכן חשוב לנהל את הדברים באופן נכון שימנע מתחים ופגיעה במרקם המשפחתי.

תפקידם של ההורים המייסדים הוא לא רק בהרגעת הכוחות בעסק, אלא גם בדאגה ותכנון נכון של עתיד העסק לאחר פרישתם.

על ההורה המייסד לקחת את האחריות המשפטית והניהולית, עוד בזמן היותו פעיל בעסק, וכבר אז להחליט החלטות אופרטיביות שיימנעו סכסוכים ופגיעה עתידית בעסק.

פעולות חיוניות שעל דור המייסדים לבצע בטרם פרישתו

1. בחירת דור ההמשך, כמו בחירת המנהלים הנכונה, הכשרתם וחיזוק מעמדם כבר בתקופת דור המייסדים.

2. חלוקה נכונה של נכסי העסק, אם ניתן בדרך של הפרדת הנכסים והעברתם לדור ההמשך עוד בחייהם של דור המייסדים.

3. חלוקה והפרדה באמצעות צוואה, או מתן הוראות לדרך שמירת העסק באמצעות צוואה.

4. תכנון וחלוקה מראש של תפקידם ותחומי אחריותם של בני המשפחה השונים בעסק.

5. ביצוע תקופת "חפיפה" לווידוא הצלחת התוכנית העתידית לדור ההמשך בעסק.

6. קבלת החלטות אופרטיביות כמו הכנסת מנהל חיצוני לעסק, שאינו מבני המשפחה.

יתרונות העסק המשפחתי

למרות הפוטנציאל למחלוקות, יש להקמת עסק משפחתי גם יתרונות למשל:

1. המשכיות בייצור פרנסה לדור ההמשך

2. ידע ומומחיות שנשמרים לאורך זמן בסביבה תומכת

3. קירבה שיכולה לתרום רבות לשיתוף הפעולה

סיכום

חשוב להשקיע תכנון ומחשבה בכל הקשור לדור ההמשך בעסק המשפחתי, לבחון ולשקול היטב, תוך הכרת הנפשות הפועלות מקרב בני המשפחה. ובכל מקרה לדאוג שדרכו של דור ההמשך תהה סלולה ומתוכננת ככל שניתן, עוד בחיי דור המייסדים, ובכך לצמצם את סכסוכי הירושה הפוטנציאליים בקרב דור ההמשך.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

נושאים