דפים בנושא ‘עורך דין ירושה’

ביטול צוואה מקפחת

העובדה כי קופחתם מצוואתו של קרוב משפחה תתגלה לכם, לרוב, רק לאחר מותו. גילוי זה הוא לפעמים כואב ביותר, שכן במרבית המקרים מדובר בקרובי משפחה מדרגה ראשונה, והפגיעה אינה רק כלכלית אלא גם רגשית.

בשלב זה לא תוכלו להתווכח עם המוריש שנפטר ו"לסגור" עמו חשבון או לשכנע אותו כי טעה בהחלטתו, ועליכם להתמודד ישירות מול היורשים על פי הצוואה.

גרועים לא פחות הם המקרים בהם עולה חשדכם או ידוע לכם שהצוואה המקפחת אתכם נכתבה בנסיבות שפגעו ברצונו החופשי של המוריש כגון אילוץ, השפעה בלתי הוגנת מצד היורשים או ניצול חולשתו של המוריש מצדם.

כעת אין לכם מנוס מלמצוא דרכים משפטיות לביטול "רוע הגזירה" שנפלה עליכם, ולהשבת שמכם לרשימת היורשים.

ההחלטה לפתוח בהליך משפטי בקשר לצוואה שבמחלוקת, יוצרת לרוב גם סכסוכים אישיים בין יורשים, שהם לרוב קרובי משפחה, וזו איננה החלטה פשוטה כלל ועיקר, גם כאשר אתם יודעים כי הצדק עומד לצדכם, ולרוב מושפעת משיקולים כבדים של מורכבות היחסים המשפחתיים.

מנגד, עומדת לעתים תחושתכם הקשה כי קופחתם שלא בצדק, בייחוד כאשר ידוע לכם כי הצוואה נכתבה בניגוד לרצונו של המוריש, תוך ניצול לרעה של חולשתו או מצבו הבריאותי.

את ההחלטה באם לפתוח בהליכים משפטיים לביטול צוואה עליכם לקחת לאחר שביררתם ככל יכולתכם את סיכוייכם לנצח בתביעה מסוג זה ואת השפעת החלטתכם על יחסיכם עם בני המשפחה.

אם תפנו לייעוץ משפטי, יתכן ועורך הדין יוכל לסייע לכם באיתור פגמים משפטיים בתהליך הכנת הצוואה או באופן ניסוחה שיגרמו לביטולה החלקי או המלא.

במקביל יפעל עורך הדין לתבוע את זכויותיכם שאינן תלויות בצוואה, אם קיימות כאלה (כגון זכויות מכח זוגיות, שיתוף, מזונות).

מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה באספקטים השונים של דיני המשפחה במשולב ולא רק בדיני ירושה, בכדי שיבחן אם קיימת דרך משפטית "לתקוף" את הצוואה ה"מקפחת" או "להציל" חלק מרכוש המוריש על ידי "הוצאתו" מכלל ה"ירושה", ולא רק על ידי ביטולה של הצוואה באופן ישיר.

חשוב לא פחות כי תדאגו לעדכן וליידע את עורך הדין המייצג אתכם בדבר אופי ומורכבות הקשר ביניכם לבין שאר היורשים, פרטים אלה יסייעו לעורך הדין הן מבחינת ה"פסיכולוגיה" של ניהול התיק, וכן יסייעו לו להתנהל בזהירות וברגישות בכדי לפגוע באופן מינימלי במרקם המשפחתי.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

הסכם חלוקת עיזבון

בישראל אין מס עזבון וגם לא מס ירושה ומבחינה זו מהווה ישראל מקלט מס עבור האמידים שבין יהודי הגולה.

 סע' 4 לחוק קובע כי "הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לענין חוק זה". כלומר, כאשר בעזבון נכללים נכסי מקרקעין, אין צורך כי היורשים ישלמו בגינם מס שבח או מס רכישה.

הסיבה לכך היא שעם פטירת בעלי המקרקעין, נכנסים יורשיו לנעליו לעניין הזכויות במקרקעין מתוקף היותם יורשים כך שבפועל אין כל שינוי במצב המקרקעין, לא שולמה עבורם כל תמורה ולא נעשתה על עסקה לגביהם.

יחד עם זאת, לאחר הפטירה ובעת חלוקת העזבון בין היורשים עלולה לקום חבות מס אצל היורשים, הן בעת חלוקת העזבון והן בעת מימוש נכסי העזבון.

החוק אמנם מאפשר ליורשים לערוך ביניהם הסכם חלוקת עזבון אשר בהתקיים תנאים מסויימים אינו מהווה ארוע מס, אולם, תכנון מס נכון בעת עריכת הצוואה עשוי לחסוך ליורשים כסף רב, הן בחסכון במס והן בתשלום לעורכי דין וליועצים אחרים.


דירת מגורים אחת

בחוק מיסוי מקרקעין, קיים פטור מיוחד ממס שבח למכירת דירת מגורים שנתקבלה בירושה. מדובר בסעיף 49ב (5) לחוק.

מכירת דירה שנתקבלה בירושה על פי עילת פטור זו, אינה מובאת בחשבון במניין המכירות האחרות של היורש. כך למשל, אם לאדם יש דירת מגורים אחת משלו ודירה נוספת שקיבל בירושה, הרי אם הוא יהא זכאי לפטור המיוחד מכח סעיף 49ב (5) לחוק, הוא לא יצטרך להמתין במשך ארבע שנים בין מכירת הדירה שקיבל בירושה לבין דירתו הראשונה, אלא יוכל למכור באופן מיידי את שתי הדירות.

הזכאות לפטור המיוחד על פי סעיף 49ב (5) לחוק מותנית, בין היתר (קיימים תנאים נוספים), בכך שלמוריש בעת פטירתו היתה דירת מגורים אחת בלבד.

שתי דירות

כאשר לאדם יש שתי דירות, מן הראוי לשקול בעת עריכת הצוואה להעביר דירה אחת במתנה בחיים לאחד היורשים הפוטנציאליים (תוך חיוב במס רכישה בשיעור של עד כ- 1.6% לכל היותר בהנחה שמדובר בקרוב מדרגה ראשונה) ולהשאר עם דירת מגורים אחת אשר אותה יוכלו היורשים למכור בפטור לפי סעיף 49ב (5) לחוק. [יש לשים לב כי לגבי דירות שנתקבלו במתנה קבועה תקופת צינון בסעיף 49ו לחוק ומקבל המתנה (בהנחה שמדובר בילדו של נותן המתנה) יצטרך להמתין במשך תקופה של שנה עד שלוש שנים עד אשר יוכל למכור את הדירה בפטור (תלוי בנסיבות הספציפיות).]

כאשר למוריש יש שתי דירות, ניתן גם למכור דירה אחת בחיים ואז להוריש ליורשים דירה אחת אותה יוכלו למכור בפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב (5) לחוק ואת הכספים שהתקבלו ממכירת הדירה שנמכרה בחיי המוריש. (במקרה זה יש להיות ערים לכך שהיורשים יוכלו לנצל את הפטור המיוחד על פי סעיף 49ב (5) לחוק רק לאחר שיחלפו ארבע שנים ממועד מכירת הדירה הקודמת שנמכרה ע"י המוריש בחייו).

תכנון מס נכון בעת עריכת הצוואה

מומלץ לנסות לייחד בצוואה לכל יורש נכס מסויים או נכסים מסויימים, כך שלאחר הפטירה לא יהיו היורשים חשופים לחבויות במס בעת חלוקת העזבון ביניהם. ניתן לערוך הסכם בין יורשים, והדבר לא ייחשב כאירוע מס, ובלבד שלא הוספו נכסים/כספים שאינם קשורים לעיזבון.

סעיף 5(ג) לחוק מיסוי מקרקעין אמנם קובע כי לא תחול חבות במס בעת חלוקת עיזבון בין היורשים (בין אם נערכה לפני רישום הירושה בטאבו ובין לאחר הרישום), אולם הדבר מותנה בכך שבעת החלוקה אף יורש לא קיבל תמורה שלא מתוך כספי העיזבון. בשפה עממית, הדבר מותנה בכך שאף יורש לא "הביא כסף מהבית" כדי לפצות את היורשים האחרים. ייחוד נכסים כבר בשלב עריכת הצוואה עשוי למנוע מהיורשים את החשיפה למס הצפויה להם באם הם יערכו ביניהם חלוקה עזבון לא נכונה.

כאשר העזבון כולל גם דירות מגורים (וכך ברוב מקרים), יש להביא בחשבון את התנאים לפטור ממס שבח בעת מכירת הדירות על ידי היורשים. רצוי לערוך תכנון מס באופן שבעת הפטירה תהא למוריש דירה אחת בלבד.

סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין אמנם פוטר את היורשים ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים שנתקבלה בירושה (וזאת ללא כל קשר למכירות קודמות שנערכו על ידי היורשים),אולם יש להיות ערים לעובדה כי הזכאות לפטור המיוחד על פי סעיף 49ב(5) לחוק מותנית בתנאים הנוספים הבאים:

* הדירה הנמכרת נחשבת לדירת מגורים מזכה.

* המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

* לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

* אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

רק בהתקיים מלוא התנאים המצטברים האמורים, יהיה זכאי המוכר לקבל פטור מתשלום מסי מקרקעין בגין מכירת הדירה המדוברת. במידה ואחד מהתנאים האמורים אינו מתקיים, יהיה על המוכר לפנות לסעיפי הפטור האחרים במידה והם רלבנטיים אליו.

אם לאחד היורשים יש הכנסות נמוכות אשר בגינן הינו זכאי לשיעור מס שבח נמוך יותר או שפריסת מס עשויה לחסוך ליצור אצלו חסכון מס ניכר, בהתחשב בכלל הכנסותיו, רצוי לצוות לו את הנכס שמכירתו חייבת במס ואת דירת המגורים לצוות ליורש האחר.

נקודה שחשוב לזכור היא שהפטור האמור מתייחס אך ורק למסי המוכר כגון מס שבח ומס מכירה אבל אינו מתייחס כלל למס רכישה ועל כן בעסקה בין יורשים אחדים ביחס לדירה ספציפית, שימוש בסעיף האמור, גם אם נכון ביחס למוכר, עלול להיות בעייתי ליורש הרוכש היות והוא יידרש לשלם מס רכישה ללא כל אפשרות לפטור או הקלה.

כפי שעולה מנוסח הסעיף, על מנת שהוראות הסעיף יהיו ישימות על חלוקת דירה בין היורשים השונים, קבע המחוקק תנאי שתשלום התמורה עבור זכויותיו של אחד מהיורשים בדירה יעשה מתוך כספי העזבון במסגרת חלוקת מלוא נכסי העזבון בין היורשים השונים. משמעות הדבר היא שע"י העברת כספי העזבון לאחד מהיורשים כנגד זכויותיו בדירה, נשמר האיזון בין היורשים ביחס לזכויותיהם בעזבון המנוח ואז העסקה הספציפית לא תחשב למכירה כלל ולא תחויב בכל מס, לא מס שבח, לא מס מכירה ולא מס רכישה.

אולם, במקרים רבים, לעזבון עצמו אין די נכסים מהם ניתן לשלם ליורש עבור זכויותיו לדירה ואז היורש הקונה נאלץ לשלם את תמורת הזכויות בדירה באמצעות משכנתא או הלוואה חיצונית לעזבון שנטל.

במקרה כזה, האיזון בין היורשים ביחס לזכויותיהם בעזבון המנוח מופר ולא ניתן להחיל על העסקה את הוראות סע' 4 לחוק והעסקה הספציפית תחשב למכירה במקרקעין לכל דבר ושני הצדדים יחויבו בתשלום מסי המקרקעין הרלבנטיים.

לסיכום נושא מיסוי המקרקעין הינו נושא מורכב ואינו פשוט ודורש הבנה והתמצאות בחוק ובהוראות השונות הרלבנטיות לנושא במיוחד כאשר מדובר בנכסי עזבון הכוללים נכסי מקרקעין, ואין להתייחס אליהם בקלות דעת ולבצע פעולות כאלה או אחרת ללא ייעוץ וליווי מתאים ע"י עו"ד העוסק בתחום. יעוץ וליווי מתאים יכול לחסוך לכם אלפי שקלים של מס שלא הייתם אמורים לשלם, שלא לומר עוגמת נפש רבה אותה ניתן היה למנוע מראש באמצעות תכנון זהיר וקפדני.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

זיוף צוואה

סעיף 5 לחוק הירושה קובע כי מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת – מאבד את זכותו לרשת את המוריש.

יצויין כי קיימים מקרים שבהם גם חתימות העדים על הצוואה עלולות להיות מזוייפות ולא רק חתימתו של המצווה עצמו.

הדרך להוכיח קיומו של זיוף כזה הנה באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה כי ימנה מומחה גרפולוג מטעמו לבדיקת טענות הזיוף.

תמיד תוכלו לבצע בדיקה מקדימה של מומחה מטעמכם במקרה שקיים חשד לזיוף, וכך תוכלו לצפות מראש את תוצאות המומחה מטעם בית המשפט, אך חוות דעת שהוזמנה אישית על ידכם לא יכולה להוות ראייה בבית המשפט לענייני משפחה.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

חשיבותה של צוואה

לכאורה, בעת הגיענו ל"עולם שכולו טוב", השאלה מה יעלה בגורל רכושנו לא אמורה להטריד אותנו כלל, שכן, נהוג להאמין כי לא ניתן ליהנות מהרכוש לאחר המוות. ועם זאת- שאלת גורל רכושנו אחרי לכתנו, מטרידה גם מטרידה אותנו.

הדבר נובע ממספר סיבות. סיבה עיקרית וחשובה הנה, כי מדובר ברכוש שנצבר במאמצים רבים במהלך חיינו, וטבעי הוא שנרצה לוודא לאילו מטרות מועילות הוא יוקדש לאחר לכתנו.

סיבה נוספת וחשובה לא פחות הנה הדאגה הטבעית והכנה של כל אדם לרווחתם ולטובתם של צאצאיו. כולנו משקיעים מאמצים רבים, במהלך חיינו, בכדי לדאוג לרווחתם ולטובתם של צאצאינו (גם אם הם לפעמים לא מעריכים זאת), ולא היינו רוצים כי ממשיכינו ידעו חוסר לאחר מותנו.

סיבה נפוצה אחרת, הנה הרצון למנוע סכסוכים בין בני המשפחה לאחר לכתנו, בעקבות מחלוקות על חלוקת ירושה. לכסף ורכוש יש יכולת "לבלבל" את היוצרות, לסנוור ולערער את שיקול דעתם של אנשים, ורבים מבקשים לקבוע כבר בחייהם מה ייעשה ברכושם לאחר מותם בכדי לשמור על אחדות המשפחה ולמנוע סכסוכים משפטיים בין בני המשפחה. סכסוכים כאלה, לאחר מות בן משפחה, גרמו בעבר לקרעים בלתי ניתנים לאיחוי בין בני משפחה, ואפילו בין אחים אשר קודם לכן חיו ביניהם בשלום ובאהבה.

שיקול חשוב לא פחות, הנו רצון המוריש כי לאחר לכתו ייעשה צדק או "סגירת חשבון" לגבי האנשים והאירועים הכרוכים במהלך חייו. הצדק יכול להיעשות על ידי מתן הטבות מיוחדות לאחר לכתנו לקרוב משפחה מסוים, אשר יחסו אלינו היה טוב במיוחד, או שסייע לנו בעבר מבחינה כלכלית או אחרת, או אשר הנו הנזקק ביותר בין בני המשפחה לסיוע מאתנו.

צדק יכול להתבטא גם ב"הענשת" בן המשפחה אשר גרם עוול, צער או פגיעה בבני משפחה אחרים, או שהזניח את הקשר עמנו באופן מחפיר, ולדעתנו אינו ראוי ליהנות מרכושנו.

בקיצור, עשיית צדק לאחר מותנו, תהיה בהתאם לתפיסתנו במהלך חיינו. מדובר ביכולתנו לתת ביטוי לתחושת הצדק המאוד אישית ומאוד סובייקטיבית שלנו.

לסיכום, ההחלטות הרכושיות שתקבלו היום, בנודע למועד שלאחר מותכם אולי לא תשפענה עוד עליכם במקום שכולו טוב, אך החלטות אלו תשפענה גם תשפענה על אלה הנותרים מאחור. השפעתה של צוואתכם לא תהיה רק כלכלית, אלא גם רגשית. מילתכם האחרונה בצוואתכם תיחרט בלבם של בני משפחתכם, לטוב או לרע, ותהווה גם עבורם את המאזן הסופי במערכת היחסים המורכבת וארוכת השנים עמכם.

כאשר מקורבינו ילמדו על מחשבותינו ורגשותינו כלפיהם, באמצעות הצוואה, יהיה זה כבר מאוחר לשנות את הדברים, ולכן הצוואה היא, ההזדמנות האחרונה לבטא את רצוננו האמיתי ולהעביר לבני משפחתנו מסר אחרון וייחודי שהנו נצחי ובלתי הפיך.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

ירושה על פי צוואה

צוואה בכתב יד

צוואה הנכתבת אך ורק בכתב ידו של המצווה, נושאת תאריך כתוב בכתב ידו ונחתמת בידו.

יתרונה של צוואה מסוג זה הנו שאין צורך בהדפסתה באמצעות מחשב, וגם אלו מאיתנו שאינם מתמצאים ברזי הטכנולוגיה יכולים לערוך אותה.

חסרונה העיקרי הוא כי אינה נערכת על ידי עורך דין אשר מוודא את זהות החותם על הצוואה, ולפיכך קיימים סיכונים רבים לזיוף צוואות הנושאות לכאורה את שמכם.

בנוסף, אירעו מקרים רבים בהם צוואה אשר נוסחה על ידי המוריש בעצמו לא כובדה לבסוף בבית המשפט עקב בעיות בניסוח מעורפל, כתב יד לא קריא, כפל משמעות וכדומה.

.

צוואה בעדים

צוואה שניתן לעורכה בהדפסה, על המצווה לאשר את תוכנה על ידי חתימתו על גביה, בנוכחות שני עדים, אשר יאשרו בחתימת ידם על גבי אותה צוואה כי המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וכי חתם עליה מרצונו החופשי.

חשוב להקפיד כי הצוואה תאושר בחתימת עורך דין שיוודא את זהות המצווה והעדים. היתרון העיקרי של שיטה זו הוא שקיומם של שני עדים ועורך דין, מונע את זיוף הצוואה.

הצוואה המודפסת היא גם ברורה יותר, קריאה יותר וכך גם קל יותר לעקוב אחר רצון המצווה ולמלאו.

בנוסף, עורך דין המסייע בניסוח הצוואה, יוכל גם לוודא כי הצוואה מנוסחת באופן חוקי ותקני, ולמנוע מצב בו הצוואה תבוטל לאחר מות המצווה על ידי בית המשפט.

החסרון בצוואה בפני עדים טמון בצורך למצוא שני עדים אמינים שיחתמו על הצוואה ואשר אינם נהנים ומוטבים במסגרת הצוואה.

הדבר ניתן לפתרון מהיר וקל יחסית שכן מרבית משרדי עורכי הדין דואגים להמציא עדים נייטרליים וחסרי אינטרסים המתפקדים כעדים אמינים ומהימנים לצוואה.

מבחינת אמינות ו"בטיחות" זו היא הצוואה המומלצת ביותר.

צוואה בפני רשות

ניתן להצהיר את צוואתכם בפני שופט או רשם בבית משפט. המצווה פונה לבית המשפט בבקשה כי יאשר שזו צוואתו וייקרא אותה בפניו, ובית המשפט מאשר כי זו צוואתו. היתרון בצוואה מסוג זה הוא תחושת החגיגיות והטקסיות סביב עריכת הצוואה המתבטאת בפנייה לבית המשפט. אגב, לעניין סעיף זה – דין נוטריון כדין שופט.

החסרון הוא בהליך הארוך והמסורבל הכרוך בפניה לערכאות המשפטיות, שעל סדר יומן עומדים תיקים רבים לעייפה, וכך צוואה שניתן היה לסיים את עריכתה במספר שעות, עריכתה עלולה להתמשך מספר שבועות, ואף מספר חודשים. בנוסף, צוואה בפני רשות כרוכה בתשלום אגרות שונות לבית המשפט.

צוואה בעל פה

אדם חולה הנוטה למות (שכיב מרע) וכן, מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות את רצונו בפני שני עדים השומעים אותו, ואשר יכתבו את דבריו בזכרון דברים ויפקידו אותו אצל רשם הירושות.

היתרון בצוואה זו הוא שבמקרה של מוות מהיר ובלתי צפוי, יש למוריש פתרון חוקי ויעיל להוריש את רכושו וזאת מבלי להשקיע את הזמן והמאמץ הכרוך בעריכת צוואה מסודרת בכתב.

החסרון נעוץ בעיקרו בחשש כי דבריך לא יצוטטו במדויק או אף יסולפו על ידי העדים, ולמעשה רצונך לא יתממש.

בנוסף, צוואה מסוג זה בטלה תוך 30 ימים משחלפו נסיבות האיום על חיי המצווה, אם המצווה נותר בחיים.

ואולם, החסרון העיקרי של צוואה בעל פה, נובע מהעובדה שמטבע הדברים לא תמיד ניתן לצפות פני המוות ולצוות את צוואתו מבעוד מועד.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

נושאים