דפים בנושא ‘איך מנסחים צוואה’

כללים לעריכת צוואה

מי כשיר לכתוב צוואה?

תנאי הכרחי לתקפותה של צוואה הנו כי הצוואה נערכה על ידי מי שכשיר מבחינה משפטית לצוות באמצעותה.

"כשיר" משמעו אדם בוגר שפוי, צלול, שמבין את משמעות מעשיו.

קטין, או מי שהוכרז כפסול דין או כחסוי, או אדם אחר שלא ידע להבחין ב"טיבה של צוואה" כגון אדם הסובל מפיגור או ממחלת נפש קשה במיוחד או ממחלת אלצהיימר מתקדמת אשר פוגעים ביכולתו ובכושרו השכלי- עלול להיחשב כבלתי כשיר לערוך צוואה, וקיים חשש כי צוואתו תיפסל על ידי בית המשפט ורצונו לא יתממש לאחר מותו.

חשוב להדגיש כי לא בכל מקרה שבו המצווה חולה במחלת נפש או באלצהיימר, נשללת זכותו לערוך צוואה. בתי המשפט נוהגים להבחין בין דרגות שונות של צלילות נפש, ובסדרת פסקי דין נקבע כי כאשר מחלתו של אדם לא פגעה באופן בלתי סביר ברצונו החופשי ובכושר שיפוטו, אזי צוואתו תקפה ותכובד לאחר מותו.

כלומר, בכל פעם שבית המשפט נדרש לבדוק אם אדם היה כשיר במועד חתימתו על צוואתו, תיבדקנה הנסיבות הספציפיות של אותו אדם, ובכללן, דרגת מחלתו במועד הספציפי של החתימה על הצוואה, דרגת צלילותו, ויכולתו להבין את משמעות הצוואה במועד חתימתו עליה.

מה מותר לכתוב בצוואה?

כל מה שתרצו – כמעט.

החוק מייחס חשיבות עליונה לכך שהצוואה תבטא את רצונו החופשי והאישי של המצווה, וכי על המצווה לא יופעלו כל כפייה, איום, אונס, או השפעה בלתי הוגנת.

אם קיים חשש כי צוואתו של אדם נערכה שלא מרצונו החופשי – מוסמך בית המשפט להכריז על בטלותה.

האם ניתן להתחייב בחוזה לגבי תוכן צוואתי?

התחייבות חוזית של אדם כלפי אחרים, בטרם מותו, לערוך צוואה מסוימת, לשנותה או לבטלה, או שלא לעשות כל צוואה הנה התחייבות בלתי חוקית ובלתי תקפה.

גם התחייבות בכתב של אדם כלפי יורשים בכתב שלא לשנות את צוואתו הנה התחייבות מבוטלת.

מה אסור לכתוב בצוואה?

לא ניתן לכלול בצוואה אמירות השוללות זכותו של אדם מסוים בעיזבונכם למשל : "דני לא יירש אותי".

הוראה מסוג זה בצוואה נחשבת להוראה בלתי תקיפה.

אם בכל זאת אינכם מעונינים כי אדם מסוים יירש אתכם, עורכי דין הבקיאים בדיני ירושה יידעו כיצד לנסח צוואה אשר תבטיח את רצונכם.

לא ניתן גם לקבוע בצוואה כי לאדם אחר תהיה סמכות לאחר מותכם להחליט כיצד תחולק צוואתכם, גם הוראה כזו הנה מבוטלת.

גם הוראות אשר הנן מעורפלות ודו משמעיות עלולות להתבטל על ידי בית המשפט, אם יקבע כי מדובר בהוראות סתמיות.

המצווה אינו יכול גם להורות בצוואתו כי אדם אחר הוא שיחליט כיצד רכושו יחולק לאחר מותו.

הוראות כאלה אשר תופענה בצוואה הנן בטלות, ואין לפעול על פיהן.

למי מותר לחתום בשמנו ועבורנו על צוואתנו?

לאף אחד.

בכדי לוודא כי תוכן הצוואה אכן מבטא את רצונו החופשי של המצווה, דורש החוק כי הצוואה תהיה מעשה אישי של המצווה.

המצווה אינו יכול, למשל, לשלוח נציג מטעמו אשר יחתום בשמו על הצוואה.

האם מותר לי לשנות את דעתי ולבטל את צוואתי?

כן. כל עוד אתם צלולים ומבינים את משמעות מעשיכם, אתם רשאים לבטל את צוואתכם הישנה ולערוך צוואה חדשה. גם אם תשנו את דעתכם עשרות פעמים- אתם רשאים לעשות זאת כל עוד הנכם בחיים.

כעקרון, הצוואה האחרונה והמאוחרת ביותר עליה חתמתם, היא הצוואה הקובעת והתקפה.

למי אני רשאי לצוות את רכושי?

אתם רשאים לצוות את רכושכם לכל מי שתחפצו, החל בילדיכם ונכדיכם וכלה באגודת צער בעלי חיים או האגודה למען החייל, או כל מטרה ראויה אחרת שבה אתם מעוניינים.

כיצד אנסח צוואה המתאימה לצרכיי המיוחדים?

חיוני מאוד כי הצוואה שלך תיתן ביטוי לסיפור חייך המיוחד וליחסיך המיוחדים עם בני משפחתך ומקורביך.

לכל אחד מאתנו אישיות שונה, תפיסת חיים שונה, ערכים ועקרונות שעיצבו את חיינו, ומערכות יחסים מיוחדות עם בני המשפחה השונים.

גם הרכוש שנצבר במהלך החיים משתנה מאדם לאדם, יש שצוברים רכוש צנוע אך בעל ערך סנטימנטלי רב ויש שצוברים בחייהם הון עתק.

רכוש יכול שיהיה בצורת כספים, חסכונות, נדל"ן (דירות, משרדים), מפעלים, עסקים, מניות, אגרות חוב, משקים חקלאיים, רכבים וכדומה.

רכוש יכול גם לכלול אוספי אומנות, תכשיטים יקרי ערך, ריהוט מיוחד ואף את בגדינו וציודנו האישי. סיפור חיינו הייחודי מוצא את ביטויו ברכוש שצברנו במהלך חיינו ובאנשים היקרים אשר אימצנו ללבנו.

בדיוק כפי שסיפור חיינו ייחודי ושונה מסיפור החיים של אחרים, כך גם עזבונו של כל אדם הוא שונה.

מסיבה זו, חשוב כי צוואתנו תנוסח באופן ייחודי שיבטא את מחשבותינו ורצונותינו הכמוסים והאינטימיים תוך התייחסות למורכבות מצבנו המשפחתי, החברתי והרכושי.

הימנעו מניסוח צוואות פשטני, המבוסס על "מתכון קבוע", כדוגמת ספר בישול, ושימו דגש בצוואתכם על הייחודיות והמורכבות של עניינכם.

עו"ד המתמחה בתחום הירושה יקפיד, בטרם עריכת הצוואה, ללמוד את סיפור חייכם, את "הנפשות הפועלות" המשמעותיות במיוחד עבורכם, ואת מבנה והיקף הרכוש שבבעלותכם ויסייע בידכם לבנות צוואה אשר תיטיב לבטא את כוונתכם, ותבטיח כי רצונכם החופשי יבוצע לאחר מותכם.

כיצד אמנע את ביטול צוואתי לאחר מותי?

הסיבות המשפטיות שבגינן עלול בית המשפט להורות על ביטול צוואה לאחר מות המצווה הנן רבות ומורכבות, ותיקצר היריעה לפרט את כולן כאן. ואולם, תוכלו לצמצם באופן משמעותי את ה"סיכון" כי צוואתכם תבוטל לאחר מותכם באם תנקטו בפעולות הבאות:

1. וודאו עם עורך דינכם כי הצוואה כתובה וערוכה לפי דרישות הדין. כך לדוגמא יש לוודא כי כל הפרטים המהותיים בצוואה כגון תאריך, פרטי המצווה והיורשים ופרטי העיזבון יהיו מפורטים כפי שנדרש בחוק ובפסיקה.

2. הימנעו מניסוח צוואה סתמי, לא ברור, או בלתי ניתן ליישום. עליכם לוודא כי לשון הצוואה ותוכנה הנם הגיוניים וברורים באופן חד משמעי, וניתנים לביצוע לאחר מותכם.

3. הימנעו משימוש בלשון שלילית. כגון "יוסי לא יירש דבר" וכד' שכן הוראות שליליות בצוואה אינן תקפות.

4. הקפידו לציין בצוואה את מניעיכם, ואת התנאים שאתם דורשים כי יתקיימו. הסבירו את הרקע המשפחתי והכלכלי. הדבר ילמד על צלילותכם ועל הבנתכם את סביבתכם ויחזק את הרושם כי מדובר בצוואה שנכתבה על ידכם בהיותכם כשירים לכתוב צוואה.

5. ודאו כי אין חשש רפואי כי תוכרזו כחסרי כושר לערוך צוואה. התייעצו עם רופא המשפחה וכן עם עורך דין כיצד ניתן להוכיח במקרה המיוחד שלכם את צלילותכם וכשירותכם.

6. דאגו לקבל חוות דעת רפואית. אם הנכם סובלים ממחלה כגון אלצהיימר או מחלת נפש או מחלה כרונית אחרת אך חשים כי עדיין אתם מסוגלים לבטא את רצונכם החופשי, דאגו לקבל חוות דעת רפואית, שחתומה על ידי הרופא המקצועי המתאים לעניינכם, המאשרת את מצבכם הרפואי ואת כשירותכם במועד הסמוך ביותר לעריכת הצוואה.

7. חשוב שחוות הדעת תהיה מעודכנת ליום כתיבת הצוואה. זכרו- אישור רפואי המעיד על מצבכם לפני עריכת הצוואה או לאחריה, עלול לעורר בעיות ושאלות בעתיד לעניין מצבכם הבריאותי, הנפשי והמנטלי במועד עריכת הצוואה, חשוב שחוות הדעת תהיה קונקרטית ליום כתיבת הצוואה.

8. בצוואה בכתב, הקפידו כי העדים המאשרים חתימתכם בפניהם, ישוחחו עמכם ויתרשמו מצלילותכם, שכן עדים אלו יהוו עדי מפתח במקרה שבו יעשה ניסיון לבטל את צוואתכם.

9. אם יש לכם רכוש שאינו ניתן לחלוקה בין יורשים, כגון תכשיט בעל ערך רגשי, הקפידו לפרט למי מהיורשים אתם מעונינים לצוות רכוש ספציפי זה.

10. אם אתם חוששים כי צוואתכם תושמד על ידי מי מקרוביכם לאחר מותכם, דאגו להפקיד העתק מקורי של צוואתכם אצל גוף הנאמן עליכם, כמו עורך דינכם או בבית המשפט והורו לו להודיע על קיומה של הצוואה לאחר מותכם. דאגו כי קרוב משפחה אשר בו אתם בוטחים יהיה מודע לקיומה של הצוואה בידי עורך הדין או בית המשפט.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

נושאים