איבדתם את יקירכם?

אתם לא לבד, אנחנו כאן איתכם…

כיצד לנהל מאבק ירושה לביטול צוואה מקפחת?

העובדה כי קופחתם מצוואתו של קרוב משפחה תתגלה לכם, לרוב, רק לאחר מותו. גילוי זה הוא לפעמים כואב ביותר, שכן במרבית המקרים מדובר בקרובי משפחה מדרגה ראשונה, והפגיעה אינה רק כלכלית אלא גם רגשית. בשלב זה לא תוכלו להתווכח עם המוריש שנפטר ו"לסגור" עמו חשבון או לשכנע אותו כי טעה בהחלטתו, ועליכם להתמודד ישירות מול היורשים על פי הצוואה. להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

התנגדות לקיום צוואה - מה זה ואיך זה יעזור לי לנצח במאבק הירושה?

ההליך המשפטי לביטולה של צוואה קרוי התנגדות לקיום צוואה, אשר יש להגיש לרשם לענייני ירושות תוך 14 ימים מקבלת הודעה שהוגשה בקשה לקיום צוואה. זהו אחד ההליכים המורכבים והחמקמקים ביותר במשפט הישראלי, שכן במהלכו נדרש בית המשפט להחליט מה היה רצונו האמיתי של המצווה אשר הלך לעולמו, וזאת מבלי שיוכל לקבל את עדותו של המצווה.  בחוק ובפסיקה נקבעו כללים מורכבים לבחינת תקינות הצוואה. להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

השפעה בלתי הוגנת - האם על המצווה הופעלה השפעה בלתי הוגנת המצדיקה ביטולה של הצוואה ?

ארבעת המבחנים לבחינת השפעה בלתי הוגנת ותלות המצווה בנהנה מצוואתו הנם:

◄ תלות ועצמאות

◄ תלות וסיוע

◄ קשרי המצווה עם אחרים

◄ אי קיום סיבות לנישולם נסיבות עריכת הצוואה

להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

מעורבות בעשיית צוואה - האם הנהנה העיקרי בצוואה או בן זוגו היו מעורבים בעשייתה של הצוואה באופן הפוסל אותם מלרשת?

סעיף 35 קובע חזקה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה, שלפיה די בקיומן של הנסיבות המפורטות בו כדי לגרום לבטלות הצוואה שנעשתה לטובת הנהנה.

החוק יוצר הנחה חלוטה, כי מי שלוקח חלק בעריכת הצוואה השפיע שלא כדין על המצווה.

חזקה זו אין לסתור אף לא ע"י הבאת ראיות המלמדות כי שלבים אחרים בהליך היווצרותה של הצוואה היו נקיים מפגם. המשמעות היא כי אם נהנה בצוואה לקח חלק בעריכתה, אין תוקף להוראה המזכה אותו – אפילו היתה זו הוראת אמת. להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

צוואה מזוייפת - כיצד מוכיחים כי צוואה זוייפה או נערכה בנסיבות המצדיקות ביטולה?

סעיף 5 לחוק הירושה קובע כי מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת – מאבד את זכותו לרשת את המוריש. להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

אי כשרות לערוך צוואה - כיצד מבטלים צוואה שנחתמה במצב של מחלת אלצהיימר, דימנסיה, פיגור, חולי

אי כשרות רפואית, קוגניטיבית, פסיכיאטרית, או נפשית של המצווה הכלל הוא כי כל אדם כשר לזכויות וחובות מגמר לידתו ועד מותו וכל אדם כשר לפעולות משפטיות ועריכת צוואה בכללם, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או פסק דין, כמצוין בסעיף 1 ו-2 לחוק הכשרות המשפטית והאפוט' תשכ"ב – 1962.  

סעיף 26 לחוק הירושה קובע:  "צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה  – בטלה".

 סטטוס של קטינות או פסלות- דין מביא לבטלות הצוואה, גם אם הקטין ו/או פסול הדין יודע להבחין בטיבה של צוואה. 

מטרת הסעיף להגן על קטין ו/או פסול דין מפני שיקולים מוטעים אותם הוא שוקל בעצמו מפני לחץ והשפעה.  להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

חסר ישע - כיצד מונעים החתמת חסר ישע על צוואה נגד רצונו? כיצד מונעים ניצול וגזילת רכוש של חסרי ישע?

בית המשפט ימנה אפוטרופוס לאדם שהוא חסר ישע ואינו יכול לדאוג לענייניו. האפוטרופוס יכול שימונה לטפל בגופו של אדם עקב חולשתו הפיזית, שימונה לטפל ברכושו של אדם עקב קושי של האדם לנהל את ענייניו. את הבקשה למינוי אפוטרופוס על חסוי יש להגיש אצל האפוטרופוס הכללי בצירוף תצהיר הסכמה להתמנות כאפוטרופוס, תעודה רפואית, ותצהיר הסכמה של קרובים מדרגה ראשונה. להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

האם חסוי שמונה לו אפוטרופוס כשיר לכתוב צוואה?

מכיוון שישנם נימוקים מגוונים למינוי אפוטרופוס על אדם, ולא כולם קשורים לפגיעה בהבנתו של החסוי – אזי עובדת היותו של אדם חסוי שמונה לו אפוטרופוס לא תיפגע אוטומטית בכשרותו לעשות צוואה. להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

כיצד אדאג לצרכים המיוחדים של העסק המשפחתי?

מה היא חברה משפחתית ? מתי כדאי לעשות בה שימוש?

בישראל קיימת מערכת מיסוי מיוחדת לחברות המבוססות על בעלי מניות הקרובים משפחתית מדרגה ראשונה.

הגדרת חברה "משפחתית" היא : חברה המורכבת מאחד משמונת בני המשפחה הבאים: בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה.

המשמעות העיקרית של "חברה המשפחתית" היא ראייתה מבחינת רשויות המס כאישיות משפטית נפרדת. עם זאת -  הכנסותיה או הפסדיה נחשבים כהכנסתו או הפסדו של בעל מרבית המניות בחברה שייחשב ל"נישום המייצג". להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

חלוקת העיזבון - מי זכאי לרשת וכיצד מחלקים את העיזבון כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה (ירושה על פי דין)?

אם המנוח נפטר, ולא הותיר אחריו צוואה, מפרט החוק מערכת מורכבת של כללים לגבי מי שרשאי לרשת אותו ואיך יחולק עזבונו בין יורשיו השונים. להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

האם יש לבני המשפחה של המוריש (ילדים, אשה, ידועה בציבור, הורים) זכות למזונות מן העיזבון?

זכות קרובי המוריש למזונות הנה זכות המעוגנת בחוק הירושה ואיננה תלויה ברצונו של המוריש. יתרה מכך, המוריש אינו יכול להורות בצוואתו כי קרובי משפחתו לא יקבלו מזונות מעזבונו. הזכות למזונות נובעת הן מדתו של כל אדם, והן מהחוק הישראלי. החוק הישראלי קובע כי זכאים לקבל מזונות מתוך העזבון בן זוג, ילדים או הורים של המוריש הזקוקים למזונות, וכן, קטין או חסוי או נזקק התלויים במוריש. להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

ניהול הירושה/העסק - מי מהילדים יירש את ניהול העסק? האם לשאר הילדים זכויות בעסק או רק יפוצו מבחינה כספית?

תכנון דור המשך בעסק משפחתי

על פי נתוני הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, 90% מהעסקים בישראל מוגדרים "כעסקים משפחתיים", יותר ממחצית התוצר הלאומי גולמי שלנו הוא פרי העסקים המשפחתיים, ולמעשה המשק ברובו הוקם ונבנה על בסיס עסקים אלו. למרות זאת, רק לעיתים רחוקות עולה השאלה מה הם המאפיינים המיוחדים של העסק המשפחתי ומה היא הדרך הטובה והנכונה לניהולו. להמשך קריאה…

עו"ד אתי סדיס   ♦    1-800-22-00-50   ♦  ליצירת קשר 

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

נושאים