ירושה על פי צוואה

צוואה בכתב יד

צוואה הנכתבת אך ורק בכתב ידו של המצווה, נושאת תאריך כתוב בכתב ידו ונחתמת בידו.

יתרונה של צוואה מסוג זה הנו שאין צורך בהדפסתה באמצעות מחשב, וגם אלו מאיתנו שאינם מתמצאים ברזי הטכנולוגיה יכולים לערוך אותה.

חסרונה העיקרי הוא כי אינה נערכת על ידי עורך דין אשר מוודא את זהות החותם על הצוואה, ולפיכך קיימים סיכונים רבים לזיוף צוואות הנושאות לכאורה את שמכם.

בנוסף, אירעו מקרים רבים בהם צוואה אשר נוסחה על ידי המוריש בעצמו לא כובדה לבסוף בבית המשפט עקב בעיות בניסוח מעורפל, כתב יד לא קריא, כפל משמעות וכדומה.

.

צוואה בעדים

צוואה שניתן לעורכה בהדפסה, על המצווה לאשר את תוכנה על ידי חתימתו על גביה, בנוכחות שני עדים, אשר יאשרו בחתימת ידם על גבי אותה צוואה כי המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וכי חתם עליה מרצונו החופשי.

חשוב להקפיד כי הצוואה תאושר בחתימת עורך דין שיוודא את זהות המצווה והעדים. היתרון העיקרי של שיטה זו הוא שקיומם של שני עדים ועורך דין, מונע את זיוף הצוואה.

הצוואה המודפסת היא גם ברורה יותר, קריאה יותר וכך גם קל יותר לעקוב אחר רצון המצווה ולמלאו.

בנוסף, עורך דין המסייע בניסוח הצוואה, יוכל גם לוודא כי הצוואה מנוסחת באופן חוקי ותקני, ולמנוע מצב בו הצוואה תבוטל לאחר מות המצווה על ידי בית המשפט.

החסרון בצוואה בפני עדים טמון בצורך למצוא שני עדים אמינים שיחתמו על הצוואה ואשר אינם נהנים ומוטבים במסגרת הצוואה.

הדבר ניתן לפתרון מהיר וקל יחסית שכן מרבית משרדי עורכי הדין דואגים להמציא עדים נייטרליים וחסרי אינטרסים המתפקדים כעדים אמינים ומהימנים לצוואה.

מבחינת אמינות ו"בטיחות" זו היא הצוואה המומלצת ביותר.

צוואה בפני רשות

ניתן להצהיר את צוואתכם בפני שופט או רשם בבית משפט. המצווה פונה לבית המשפט בבקשה כי יאשר שזו צוואתו וייקרא אותה בפניו, ובית המשפט מאשר כי זו צוואתו. היתרון בצוואה מסוג זה הוא תחושת החגיגיות והטקסיות סביב עריכת הצוואה המתבטאת בפנייה לבית המשפט. אגב, לעניין סעיף זה – דין נוטריון כדין שופט.

החסרון הוא בהליך הארוך והמסורבל הכרוך בפניה לערכאות המשפטיות, שעל סדר יומן עומדים תיקים רבים לעייפה, וכך צוואה שניתן היה לסיים את עריכתה במספר שעות, עריכתה עלולה להתמשך מספר שבועות, ואף מספר חודשים. בנוסף, צוואה בפני רשות כרוכה בתשלום אגרות שונות לבית המשפט.

צוואה בעל פה

אדם חולה הנוטה למות (שכיב מרע) וכן, מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות את רצונו בפני שני עדים השומעים אותו, ואשר יכתבו את דבריו בזכרון דברים ויפקידו אותו אצל רשם הירושות.

היתרון בצוואה זו הוא שבמקרה של מוות מהיר ובלתי צפוי, יש למוריש פתרון חוקי ויעיל להוריש את רכושו וזאת מבלי להשקיע את הזמן והמאמץ הכרוך בעריכת צוואה מסודרת בכתב.

החסרון נעוץ בעיקרו בחשש כי דבריך לא יצוטטו במדויק או אף יסולפו על ידי העדים, ולמעשה רצונך לא יתממש.

בנוסף, צוואה מסוג זה בטלה תוך 30 ימים משחלפו נסיבות האיום על חיי המצווה, אם המצווה נותר בחיים.

ואולם, החסרון העיקרי של צוואה בעל פה, נובע מהעובדה שמטבע הדברים לא תמיד ניתן לצפות פני המוות ולצוות את צוואתו מבעוד מועד.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

פרסום תגובה

נושאים