חסוי וכשרות לצוואה

מכיוון שישנם נימוקים מגוונים למינוי אפוטרופוס על אדם, ולא כולם קשורים לפגיעה בהבנתו של החסוי – אזי עובדת היותו של אדם חסוי שמונה לו אפוטרופוס לא תיפגע אוטומטית בכשרותו לעשות צוואה.

סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוט' תשכ"ב – 1962 קובע :
"8. הכרזת פסלות אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו, רשאי בית המשפט לבקשת בן זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ולאחר ששמע את האדם או נציגו להכריזו פסול דין".

הכרזת אדם כפסול דין הופכת אותו לחסר כשרות משפטית עצמאית וככזה חסר הוא הכושר לצוות.
כלומר לא די שאדם חסוי בכדי שיהיה לא כשיר לעריכת צוואה – אלא גם יש להכריז עליו כפסול דין.

אם חסוי לא הוכרז כפסול דין, יש צורך לבדוק את הסיבות והנסיבות שהובילו למינוי אפוטרופוס עליו (למשל, האם היה זה אפוטרופוס לגוף או לרכוש) ואת מצבו של החסוי באותו המועד, בכדי לברר אם היה מסוגל להבין טיבה של צוואה והיה כשיר לכתוב צוואה.

בדיקה זו של מצב המנוח שהיה חסוי תיעשה באמצעות עיון במסמכים הרלוונטיים לתיק האפוטרופסות, באמצעות עיון במסמכים רפואיים רלוונטיים, וכן באמצעות עיון במסמכים הקשורים לגורמים סוציאליים כגון מסמכי פקידי סעד, עובדים סוציאליים וכן מסמכים מהביטוח הלאומי.

למשל, בפסק דין מיום 2.8.07 בת"ע 3990/02 בענין עזבון המנוחה ס.ש. בבית המשפט לענייני  משפחה בחיפה בפני כבוד השופטת אלה מירז נידון מצב שבו לאשה קשישה מונה אפוטרופוס שלא על רקע ירידה קוגניטיבית או אי כשרות מנטלית אלא מתוך הצורך להגן עליה מפני ניצול לרעה של אנשים בהם היתה תלויה.

בת"ע 3990/02 הסתמך בית המשפט על תסקירי פקידי סעד ועובדים סוציאליים אשר שוחחו עם המנוחה ואשר התרשמו מהשיחה עמה כי היא בעלת כושר מנטלי ומבקשת הגנה מפני גורמים המנסים להשתלט על רכושה.

לסיכום – הקו המנחה של בית המשפט הוא כי לא כל מי שהוגדר חסוי הוא גם פסול דין. מי  שמונה לו אפוטרופוס לאור אי יכולתו לדאוג לענייניו, אינו מוגבל בכשרותו המשפטית. חסוי שלא הוכרז פסול לדין, לא הוגבלה כשרותו לפעולות משפטיות על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

פרסום תגובה

נושאים